Godt supplement i farmakologi

Artikkel

Dette er en dansk lærebok i farmakologi som i første rekke er tiltenkt medisinstudenter og eventuelt andre helsefagstudenter. Boken er ment å skulle dekke pensum for danske legestudenter. Den tilhører nok likevel kategorien supplementsbøker til tyngre pensumlitteratur, men er et godt tilskudd til det som finnes av denne type bøker i farmakologi.

Det danske språket byr ikke på forståelsesproblemer, og forfatterne skriver lettfattelig. Layouten er enkel og oversiktlig. Enkelte vil kanskje synes det er noe sparsomt med illustrasjoner, men de figurene og tabellene som er, illustrerer sentrale poenger og gir oversikt. De første kapitlene gir en kortfattet og god gjennomgang av farmakodynamikk, farmakokinetikk, legemiddelbivirkninger og spesielle risikogrupper. Deretter følger tre kapitler om de ulike kjemiske mediatorene. Omtalen av legemidlene er så delt inn etter organsystemene de har sin virkning i.

Sentrale legemidler innenfor en gruppe presenteres ved et fast oppsett av beskrivende kategorier, nemlig legemidlets kinetikk, indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger og interaksjoner. Denne legemiddelpresentasjonen rammes inn av en kort patofysiologisk og klinisk beskrivelse av de viktigste sykdommer innen det aktuelle organsystemet. Til slutt følger et par kapitler om legemiddelinteraksjoner, toksikologi og legemiddelutvikling. Spesielle ord og uttrykk blir definert etter hvert som de tas i bruk. Boken er generelt oversiktlig og har et tålelig godt stikkordregister. Dette gjør at boken er enkel å bruke.

For alle studenter som liker enklere supplementsbøker, er boken verdt en titt. Den er en mer helhetlig lærebok enn bøkene i At a glance-serien, og noen foretrekker kanskje en dansk bok fremfor en engelsk. Kompendium i farmakologi er noe lettere, også layoutmessig, enn det relativt nye norske tobindsverket Illustrert farmakologi (1). Som supplementsbok er den likevel tung nok. Det blir en smakssak hvilken bok man velger.

Gry Klouman Bekken

Universitetet i Tromsø

Anbefalte artikler