Idékatalog på Internett for allmennleger

Grete Strand Om forfatteren
Artikkel

Katalogen er delt i tre deler: eksisterende grupper, metoder og verktøy og konkrete opplegg. Den finnes kun på Internett. – Smågrupper som mangler ideer eller som skal starte opp for første gang, vil ha stor nytte av en slik katalog, mener veilederkoordinatorene Bente Aschim og Sverre Lundevall. Sammen med Kristin Prestegaard og Peter Prydz har de stått for innsamling av stoffet og ideen til opplegget.

Sverre Lundevall, Peter Prydz, Kristin Prestegaard og Bente Aschim har laget Idékatalog for etterutdanningsgrupper i allmennmedisin. Foto G. Strand

Ved å fylle ut et skjema direkte på nettsiden kan man sende inn egne bidrag til katalogen. – Vi er svært interessert i å få vite om opplegg som egner seg for publisering i en slik katalog, sier Bente Aschim. Hun presiserer at alle som vil, kan kontakte koordinatorene og legge frem ideer. Det er viktig å få frem all aktiviteten som foregår og la de tusen blomster blomstre, sier hun. Sverre Lundevall mener noen grupper kan ha en tendens til å stivne i en bestemt form. – Nå har de muligheten til å hente frem nye ideer og få ny inspirasjon.

En smågruppe er en gruppe leger som gjennomfører et møteprogram over en viss tid. Hvert møte kan vare fra én til og med seks timer per dag. For å få en aktivitet godkjent som smågruppe, må gruppen ha minimum tre møter og den enkelte deltaker være til stede minimum seks timer i løpet av 12 måneder. – Vi anbefaler ikke mer enn ti personer i hver gruppe, sier Lundevall.

Fra januar 2003 vil ikke lenger de gamle reglene for etterutdanning i allmennmedisin gjelde. Da må alle følge det nye regelverket (1). Reglene for etterutdanning gir anledning til å få godkjent 150 timer smågruppevirksomhet av totalt 300 timer som kreves for resertifiseringen. Av disse er 20 timer obligatorisk. Det betyr at mer av etterutdanningen kan velges utført i smågruppevirksomhet, noe som setter større krav til fantasi og nye ideer for gode opplegg i slike grupper.

Katalogen skal oppdateres fortløpende med nye bidrag. Den finnes på Legeforeningens hjemmesider bak knappen Utdanning, www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler