Fylkeskommunale sykehus som selskaper?

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

I Odelstingsproposisjon nr. 25 (1999–2000) Om lov om fylkeskommunale sykehusselskaper m.m. fremgår det at et sykehusselskap skal være atskilt fra fylkeskommunen og være en selvstendig rettslig og økonomisk enhet. Levering av sykehustjenester skal baseres på kontrakter som fylkeskommunen inngår. Dermed kan fylkeskommunen også stille krav til sykehusets ytelser. Det er også fylkeskommunen som skal inngå tariffavtaler med de ansattes organisasjoner.

Selskapets styre og en daglig leder får selvstendig ansvar for driften og resultatet ved sykehuset. Regjeringen foreslår imidlertid en rekke bestemmelser som vil begrense styrets myndighet og i stedet legge myndighet til fylkeskommunen som eier.

Dannelse av sykehusselskap skal ikke bli obligatorisk. Tilknytningsformen skal kunne brukes for sykehus som er fullt ut eid av én fylkeskommune. Det åpnes ikke for eierskap til deler av virksomheten.

Etter lovforslaget blir fylkeskommunen fullt ut ansvarlig for sykehusselskapets gjeld og sykehuset kan ikke slås konkurs. Fylkeskommunen som eier får stor grad av kontroll over sykehusselskapets økonomiforvaltning. Det foreslås begrensninger i sykehusselskapets myndighet til å disponere over selskapets eiendeler, ta opp lån og stille garantier. Sykehusselskapets styre får orienteringsplikt overfor fylkeskommunen dersom økonomien i vesentlig grad utvikler seg i negativ retning i forhold til budsjettet.

Anbefalte artikler