Utsettelse i Bærum-saken

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det vil fortsatt ta noen måneder før Statens helsetilsyn kan avgjøre om det har skjedd et tilfelle av aktiv dødshjelp ved Bærum Sykehus.

  Artikkel

  De fem sakkyndige som ble oppnevnt etter at det ble sådd tvil om habiliteten til seksjonsoverlege Stein Kaasa ved regionsykehuset i Trondheim, hadde frist på seg til 1. januar 2000 for å levere sine uttalelser. Til nå har Helsetilsynet imidlertid bare mottatt vurderinger fra to av de sakkyndige. De tre andre bad om utsettelse til månedsskiftet januar–februar 2000.

  Vurderingene skal forelegges partene i saken: legen som varslet om den påståtte malpraksisen, den påklagede legen og sykehusledelsen.

  – De involverte partene skal få lese igjennom og kommentere uttalelsene før Helsetilsynet avslutter saken. Før dette er de sakkyndiges rapporter unntatt offentlighet, opplyser leder i helserettsavdelingen, Hilde Jordal, til Tidsskriftet.

  Hun sier at det blir en del av Helsetilsynets vurdering om endelig avgjørelse i saken skal oversendes påtalemyndigheten som nå foretar en strafferettslig vurdering av til sammen ti tilfeller av påstått aktiv dødshjelp ved Bærum Sykehus (1).

  Et av spørsmålene de sakkyndige er blitt bedt om å ta stilling til, er hva som menes med terminal sedering og om terminal sedering er en etablert behandlingsform eller ikke. Dersom de sakkyndige deler seg i synet på om det har forekommet aktiv dødshjelp ved Bærum Sykehus, vil tilsynsmyndighetene vurdere å be dem om ytterligere avklaringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media