Helsefakta

Artikkel

Antall yrkesaktive1 leger i Norge og innbyggere per yrkesaktiv1 lege i Norge 1818–2020

Yrkesaktive 1

Innbyggere per yrkesaktiv 1

1818

90

10 448

1832

119

 9 612

1872

371

 4 721

1910

1 064

 2 234

1937

1 984

 1 467

1953

3 228

 1 036

1960

3 844

940

1961

 3 935

920

1962

 4 120

890

1963

 4 027

910

1964

 4 302

860

1965

 4 388

850

1966

 4 457

850

1967

 4 661

820

1968

 4 776

800

1969

 5 015

770

1970

 5 196

750

1972

 5 690

689

1974

 6 367

624

1975

 6 602

606

1976

 6 899

582

1977

 7 140

565

1978

 7 485

541

1979

 7 813

520

1981

 8 311

492

1982

 8 630

476

1983

 8 691

474

1985

 9 176

452

1986

 9 443

440

1991 2

11 089

383

1992 2

11 383

375

1993 2

11 652

369

1994 2

12 076

358

1995

12 871

338

1996

13 351

327

1997

13 547

325

1998

14 020

315

1999

14 658

303

2000

15 200

294

2005

17 500

262

2010

19 700

238

2015

21 100

227

2020

22 300

219

1 For årene 1832–1953 gjelder tallene leger med kjent stilling. For årene 1960–86 gjelder tallene leger tatt med i oppgavene fra de offentlige legene, eller legeregisterets tall for yrkesaktive leger. For årene 1995–2020 gjelder tallene leger i Norge < 67 år (prognose for årene 2000–20).

2 Medlemmer av Den norske lægeforening.

  • Kilder: For årene 1832–1953: Legene og Samfunnet, tabell 4.4.

  • For årene 1960–86: Statistisk sentralbyrå. For årene 1991–2020: Den norske lægeforening (for årene 2000–20: prognose).

  • For historiske tall for antall leger totalt i Norge, se Helsefakta i nr. 1/2000.

Anbefalte artikler