I dette nummeret

Redaksjonelt

Per Hjortdahl
Pål Gulbrandsen
Arnulf Skjennald

Medisin og vitenskap

Thomas Bøhmer
Morten Mowé
Svein Ivar Fylkesnes*
Harald A. Nygaard
Gunbjørn Aasand
Harald Miljeteig
Hans H. Elverland
Berit Mørland
Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:
Johan A. Aarli
Eiliv Lund
Hans O. Myhre
Bent Indredavik

Tema

Hans-Jørgen Smith
Kjell-Inge Gjesdal
Hans-Jørgen Smith
Pål Rasmus Njølstad
Karen Rosendahl
Lars Ersland

Kommentar og debatt

Hilde Bånrud
Lars Seier
Anders Bærheim
Carl G. Schaanning
Harry Martin Svabø

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie,
Inge Romslo
Ingrid M. Høie,
Jon Henrik Laake,
Stine Bjerkestrand Nesje,
Ingrid M. Høie,
Ragnhild Ørstavik
May-Brith Mandt,
Nina Husom,

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje
Stine Bjerkestrand Nesje