Årets Finnmarkslege og Finnmarksknappen

Livet er mer ...
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Barnelege Kjell Berg ved Hammerfest sykehus var selvskreven som Årets Finnmarkslege 1999. Han var også en av fire som fikk gullknappen for 25 års tjeneste i fylket. 16 fikk sølvknappen for ti år i Finnmark og 13 fikk bronse for fem års innsats. Hedersbevisene ble delt ut ved fylkesavdelingens årsmøte 1999.

  Artikkel

  Det er Finnmark legeforening som årlig vil beære et av sine medlemmer for utmerket innsats som lege i Finnmark. Fylkesavdelingen har også gjeninnført Finnmarksknappen som Offentlige legers landsforening forsøkte å innføre i 1991 som en påskjønnelse til leger som hadde holdt ut i Finnmark i mer enn fem år.

  Returnerte knappen

  Returnerte knappen

  Den gangen ble ideen dårlig mottatt av de påskjønte, som med brask, bram og poesi returnerte knappen. Misnøyen førte til at Offentlige legers landsforening inndrog knappen. Tanken bak «tapperhetsmedaljen» var god, men medaljen hadde sin klare bakside: Å bli beæret for å leve og arbeide frivillig i Finnmark hadde en stygg bismak av at Finnmark var en utkant som det egentlig ikke gikk an å leve i. En forarget Olav Gunnar Ballo, stortingsrepresentant med permisjon fra kommunelegestilling i Alta, foreslo at det heller skulle innstiftes en Stovnerstatuett for blodslit blant berme og bøller, en Rørosrosett for en fimbulvinter blant de trengende og en Bærumsblankett for lege under borgerskapets tyranni.

  Det er gått nesten ti år, og de tre som skulle fått Finnmarksknappen i 1991, Olav Gunnar Ballo, Harald Sunde og Bjørn Kvammen, er fortsatt leger i fylket. Kanskje har de mildnet sitt syn på hva det vil si å motta heder for lang tjeneste i Finnmark, for Sunde delte ut sølvknappen både til seg selv og til Kvammen, riktignok etter at kriterier for å få knappen og utseendet på den var endret.

  Hensikten med Finnmarksknappen er å skape en enda tettere korpsånd blant legene i Finnmark for å bidra til å holde på kolleger og rekruttere nye. Leger som mener de er kvalifisert til å få Finnmarksknappen i 2000, må selv sende oversikt over sin karriere i Finnmark til honnørkomiteen som består av Kåre Augensen og Harald Sunde.

  Ekte prisvinner fra Finnmark

  Ekte prisvinner fra Finnmark

  Kjell Berg som fikk den ærefulle hedersprisen Årets Finnmarkslege er en ekte finnmarking. Han kom til verden i Båtsfjord i 1935, og ifølge ham selv var det dårlig med liv initialt. Men den selvlærte fødselshjelperen som tok imot ham, var ikke snauere enn at hun puttet gutten vekselsvis i kaldt og varmt vann. Barnet svarte på tiltale og vrælte etter hvert nokså høylytt. Etter sitt noe brutale møte med verden var lille Kjell herdet for resten av livet.

  Kjell Berg hadde turnustjeneste ved Hammerfest sykehus i 1967 og vendte tilbake til sykehuset etter noen korte opphold som lege andre steder. Fra 1974 til 1988 var han eneste spesialist i pediatri i Finnmark, hvilket betydde kontinuerlige vakter i 14 år.

  Det er ikke få leger som har gode minner fra Hammerfest sykehus om den hyggelige, spøkefulle og antiautoritære finnmarkslegen. Han blir også betegnet som en dyktig veileder av unge, nyutdannede leger. Leger som har hatt turnustjeneste ved Hammerfest sykehus, spør ofte etter barnelegen som har gjort varig inntrykk på dem.

  Gull, sølv og bronse for lang tjeneste

  Gullknappen for 25 års tjeneste: Øyvind Vandbakk, Kjell Berg, Svein Hammelbo og Eystein Straume.

  Sølvknappen for ti års tjeneste: Jan Eggesvik, Geir Clausen, Frode Øvrejord, Helge Søndenå, Mona S. Søndenå, Peter Prydz, Cecilie Javo, Bjørn Nordang, Bjørn Kvammen, Hans Petter Fundingsrud, Margitta Brendhaugen, Harald G. Sunde, Anne Grethe Olsen, Inger Lund Thorsen, Tone Sparr og Arne Henriksen.

  Bronseknappen for fem års tjeneste: Wenche B. Karlsen, Arvid Småbrekke, Torben Wisborg, Tor Øystein Seierstad, Renate Rintelen, Vibeke R. Seierstad, Nils Amundsen, Dagfinn Langvoll, Christel Eriksen, Nina Ødmann, Kåre Augensen, Frøydis N. Nilsen og Ingvild Vik.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media