Sjiraffen Georg begynner på skolen

Stine Bjerkestrand Nesje, Om forfatteren
Artikkel

Sjiraffen Georg som hater røyk, har lenge vært å finne på helsestasjoner og barselavdelinger. Nå har han også begynt på skolen.

Georg er frontfigur i Kreftforeningens prosjekt Røykfritt småbarnsmiljø, der søkelyset settes på barn og passiv røyking. Prosjektet har pågått siden 1993. På barselavdelingen får alle nyfødte og deres foreldre en Georg-vaskevott med seg hjem, mens det er utviklet materiell som gjør det lettere for personalet på helsestasjonene å ta opp passiv røyking med foreldrene. Gjennom dette tilbudet er mange barn og foreldre blitt kjent med Georgs budskap: Frisk luft i lungene er godt for meg og ungene.

Nå kan barna også møte Georg på skolen. I januar mottok alle landets barneskoler tilbud om Georg-aktivitetspakker for skolefritidsordning og 1.–4. klasse. Målet er ikke å moralisere om passiv røyking, men å lære barna hvor viktig det er med frisk luft for både mennesker og dyr.

Mer informasjon om prosjektet Røykfritt småbarnsmiljø fås i Kreftforeningen, telefon 22 59 30 00.

Anbefalte artikler