Les mer om ...

Artikkel

Magnetisk resonans

Magnetisk resonanstomografi (MR) beskrives som det største som har skjedd i radiologien siden oppdagelsen av røntgenstrålene. I dette nummer av Tidsskriftet begynner en artikkelserie om MR. Det teoretiske grunnlag for magnetisk resonans og prinsippene bak magnetisk resonansangiografi presenteres.

Magnetisk resonanstomografi

Magnetisk resonans – historikk og teoretisk grunnlag

Magnetisk resonansangiografi

Henvisning til nevrolog

Under halvparten av alle henvisninger til Nevrologisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø inneholder opplysninger om klinisk-nevrologisk undersøkelse av pasienten.

Hvis alle gjør jobben sin, blir helsevesenet enda bedre

Klinisk-nevrologisk undersøkelse av pasienter henvist til nevrologisk avdeling

Tungeatrofi

Tungeatrofi er en markør for underernæring hos eldre. Tungeatrofi forekom hos 100 av 311 sykehuspasienter, men bare hos ti av 306 hjemmeboende.

Tungeatrofi – en markør for underernæring

Hva skyldes allergiøkningen?

Undersøkelser tyder på at færre infeksjoner med intracellulære mikroorganismer som tuberkelbasiller og meslingvirus fører til en økning av atopirelaterte sykdommer. «Hygienehypotesen» er imidlertid stadig omstridt.

Atopirelaterte sykdommer

Bidrar vår reduserte mikrobielle belastning til økt forekomst av allergi?

Trombolytisk behandling ved hjerneslag

Nytten av trombolytisk behandling ved hjerneslag er fortsatt ikke så godt dokumentert at behandlingen bør brukes rutinemessig, mener Senter for medisinsk metodevurdering.

Er trombolytisk behandling effektivt ved hjerneslag?

Tonsillektomi

En oppfølging av 120 barn som fikk utført adenotonsillektomi eller adenotomi viser god bedring av symptomer som munnpusting, urolig nattesøvn og sengevæting, seks måneder etter inngrepet. Forfatterne argumenterer for bedre offentlig finansiering av slike inngrep utført i privat regi.

Kostnadseffektiv og kvalitetssikret (adeno)tonsillektomi hos barn

Demens og hypotyreose

Hypotyreose er en aktuell differensialdiagnose ved demensutredning, og thyreoideafunksjonen bør derfor kartlegges ved demenssymptomer.

Demens og hypotyreose

Når krybben er tom . . .

Slunkne utdanningsfond truer spesialistutdanningen og splitter legene. Og antall nye spesialistgodkjenninger er synkende.

Forskjellsbehandling setter videre- og etterutdanningen i fare

Økonomisk krise truer spesialistutdanningen

Spesialistutdanningen legges ut til sponsorene?

Kutt i fondene får øyeleger til å se rødt

Færre nye spesialister i 1999

Anbefalte artikler