Vellykket kampanje mot røyking

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Fra 1993 til 1999 har antall sigaretter røykt per dag blitt redusert fra ca. 19 til 16. Antall hjem med røykere der det er røykeforbud, har økt fra 29 til 39 % og daglig sigarettrøyking blant unge har minket fra 36 % i 1995 til 30 % i 1999. Tallene kommer frem i undersøkelser gjort i Massachusetts. – Denne positive utviklingen står i skarp kontrast til den generelle utviklingen i USA, sa Gregory Connoly i Massachusetts Department of Public Health i sitt innlegg på konferansen.

Gregory Connoly

De gode resultatene følger av en kampanje der annonsering i massemediene kombineres med støtte til opplysningsarbeid om tobakk utført av frivillige organisasjoner og helsesentre, begrensing av tilgjengeligheten til røyk for unge samt lovgivning. Søksmål mot tobakksindustrien er også en del av kampanjen. Connoly mener at det er kombinasjonen av tiltakene som har gitt resultater.

Det er likevel TV-annonsene i kampanjen som har vakt mest oppsikt. En rekke forskjellige annonser der det spilles på både følelser og fornuft, er vist i Massachusetts. Den siste annonseserien i kampanjen er dokumentarisk og skremmende. Seerne blir konfrontert med en liten jente som skal miste sin lungekreftsyke mor. I alle annonsene fremstilles tobakksindustrien som den skyldige, ikke røykeren selv. I noen av annonsene harseleres det med navngitte tobakksmerker og med Marlboro-mannen.

Kampanjen har et budsjett på 36 millioner dollar. Dette er 16 ganger mer enn det som brukes på slikt arbeid i Norge.

Anbefalte artikler