Nytt styre i Norsk medisinstudentforening

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Styret i Norsk medisinstudentforening er spesielt opptatt av at turnustjenestens kvalitet ikke skal forringes selv om antall turnusleger øker.

  Artikkel

  Studentforeningen har en representant både i Legeforeningens turnusråd og i Sosial- og helsedepartementets turnusgruppe som arbeider med konkrete løsninger på problemene vi står overfor. Det må opprettes flere plasser, og tredelingen av sykehusturnustjenesten må utvikles videre for å få plass til de store studentkullene i årene fremover. Det er viktig for foreningen at sykehusavdelingene som tar imot turnusleger, er klinisk relevante og har akuttfunksjon.

  Det sikrer at turnuslegene jobber selvstendig og med et reelt ansvar i et faglig stimulerende miljø. Prinsippet om turnustjeneste er vesentlig i legeutdanningen, den sikrer kvaliteten på norske leger samtidig som den legger grunnlaget for videre spesialisering.

  Norsk medisinstudentforening arbeider også for at antall studenter ved fakultetene i Norge er i samsvar med de ressurser fakultetet har. Foreningen ønsker derfor ingen videre økning av studenttallet i Norge.

  Styret har også arbeidsoppgaver innen helsepolitikk, studiefinansiering og opplæring av medlemmer og er godt i gang med arbeidet.

  NMF-styret 2000-01

  NMF-styret 2000-01

  Mona N. Fenstad er ny leder. Hun er 23 år og kommer fra Trondheim, der hun har tatt et års permisjon fra studiene for å forske ved Institutt for kreftforskning og molekyl-ærbiologi i Trondheim. Hun har sittet to perioder i styret, og var nestleder i fjor. Fenstad har også erfaring fra Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). Hun representerer foreningen i Legeforeningens turnusråd.

  Per-Henrik Randsborg, 26 år, er nestleder og student på sjette året i Bergen. Han har vært aktiv i NMF-Bergen og leder for Medisinerforeningen i Bergen. Han er informasjonsansvarlig og ansvarlig for medlemsbladet Æsculap.

  Astrid R. Seim, 19 år, fra Nesodden utenfor Oslo, representerer Tromsø-studentene. Hun er internasjonalt ansvarlig i styret og har løpende kontakt med søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark.

  Tonje Haugen, 26 år, studerer på femte året i Trondheim. Hun leder utdanningskomiteen og er engasjert i spørsmål rundt studiekvalitet og studiemodeller.

  Øyvind Hornstuen er 20 år og kommer fra Sylling utenfor Oslo. Han er annetårsstudent i Oslo og leder for lønns- og studiefinansieringskomiteen.

  Ellen Granheim fra Bærum er 26 år og studerer på femte året i Dublin. Hun har tidligere vært aktiv i ANSA. Hun representerer foreningen i Sosial- og helsedepartementets nye turnusråd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media