H. Bånrud svarer:

Hilde Bånrud Om forfatteren
Artikkel

Vi er klar over at ozon kan være et problem ved bruk av UV-C til desinfeksjonsformål og er enig med forfatteren i at dette burde vært nevnt i artikkelen.

Dette problemet kan imidlertid med dagens teknologi unngås. I dag fremstilles UV-C-kilder både i ozonfrie og ozonproduserende typer. De ozonfrie kildene er omgitt av et glass som stanser de korteste UV-C-bølgelengdene som er ansvarlig for danningen av ozonet. Det er disse UV-C-kildene som må anvendes i rom hvor man ikke ønsker ozon.

Anbefalte artikler