helsefakta

Artikkel

Totalt

Kvinner

Menn

Staten

1 449

422

1 027

KS-området

6 587

2 079

4 508

Oslo kommune

1 198

454

744

Komm. i alt

7 785

2 533

5 252

APO-KS1

145

58

87

APO-Oslo

239

89

150

NAVO2

5

1

4

NHO-området

70

14

56

Andre private

414

124

290

Privat i alt

873

286

587

Frie yrker

3 126

768

2 358

Medisinstud.

2 890

1 498

1 392

Alderspensj.

1 291

190

101

Andre

1 551

641

910

Merk at tallene for medisinstudenter, alderspensjonister, «andre» samt «totalt» inkluderer medlemmer i utlandet, mens de øvrige tallene kun gjelder medlemmer i Norge.

Gruppen «andre» gjelder øvrige medlemmer i utlandet samt medlemmer med ukjent arbeidssted eller ukjent tariffområde for arbeidsstedet.

Gruppen «privat» gjelder kun ansatte leger, mens privatpraktiserende leger er i gruppen «frie yrker», uansett avtaleforhold.

Kilde: Den norske lægeforenings medlemsregister.

1 APO: Arbeidsgiverforening for private virksomheter i offentlig sektor

2 NAVO: Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning

Anbefalte artikler