Mine nettfavoritter

Jon Henrik Laake, Om forfatteren
Artikkel

Tips oss om dine nettfavoritter: kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

PubMed

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/

Den amerikanske regjeringens beslutning i 1997 om å gjøre Medline og en rekke andre databaser gratis tilgjengelig via Internett gjennom brukergrensesnittene PubMed og Internet Grateful Med, har revolusjonert medisinsk informasjonstilgang og aktualisert problemet med «information overload».

PubMed har et meget brukervennlig grensesnitt, og med funksjonen «related articles» skal det godt gjøres å overse det viktigste innen det området man søker i.

En stadig tettere sammenkobling mellom PubMed og elektroniske tidsskrifter gjør funksjonaliteten stadig bedre. Det nye PubMed Central som åpner i år, varsler begynnelsen på slutten for de tradisjonelle medisinske tidsskriftene og vil gjøre PubMed til det naturlige utgangspunktet for all medisinsk informasjonsinnhenting.

High Wire Press

www.highwire.org/

Bibliotekarene ved Stanford University etablerte tidlig et konsortium sammen med visse vitenskapelige selskaper og tidsskriftforlag i den hensikt å gjøre viktige tidsskrifter tilgjengelige elektronisk. High Wire Press publiserer elektronisk noen av de viktigste biomedisinske tidsskriftene på markedet. Disse presenteres på en svært brukervennlig måte. Forlaget har oppnådd en rekke priser og presseoppmerksomhet og tjener som en modell for hvordan tradisjonelle tidsskrifter kan presenteres elektronisk.

British Medical Journal

www.bmj.com/

BMJ må nevnes spesielt selv om den er dekket av High Wire Press. BMJ har vært et foregangstidsskrift på mange måter, og fremstår som det mest åpne og brukerorienterte av de store generelle medisinske tidsskriftene. Det gjelder også den elektroniske utgaven som er gratis tilgjengelig og bl.a. innbyr leserne til å debattere artikler elektronisk. Disse debattene er ofte svært nyttige og oppklarende for leseren. BMJ har nylig også lansert et «non-peer review depot» for artikler som publiseres uten forutgående evaluering (ClinMed Netprints).

National Guideline Clearinghouse

www.guideline.gov/

Her finner vi en søkbar database med et rikt utvalg av kliniske retningslinjer som har oppnådd nasjonal (amerikansk) konsensus.

The Washington Post

www.washingtonpost.com/

En enormt rikholdig kilde til nyheter og generell informasjon om (nesten) alt.

Anbefalte artikler