Anvendelig bruksbok i blodsykdommer

Artikkel

Femte utgave av Blodsykdommer har lagt på seg i forhold til foregående: 40 % økt sidetall, flere bilder, doblet stikkordregister. Strukturen er beholdt, med 24 kapitler om celleutvikling, mikroskopering, anemityper, de forskjellige leukemiene osv. To nye kapitler om akutte tilstander og om immunologiske metoder i leukemidiagnostikk, er kommet til. Pasienthistorier med trinnvis oppklaring videre i teksten åpner de fleste kapitlene. Historiene virker reelle, og man blir nysgjerrig.

Boken er ikke en detaljrik oppslagsbok, men er egnet til å slå opp i gjennom et stort stikkordregister og en nokså detaljert innholdsfortegnelse. Man kan slå opp på f.eks. jernmangelanemi og finne praktisk opplegg for diagnostikk, vurdering og behandling. Det er ikke nødvendig å lese boken fortløpende. De første kapitlene om celler, metoder og utvalgte problemstillinger bør man lese, ellers kan man hoppe.

Stoffet er oppdatert. Det gjelder patofysiologi, metodikk, behandlingsmetoder og indikasjoner. Nytt er for eksempel at det anbefales profylaktisk faktortilførsel fra barnealder til alvorlig hemofili for å forhindre leddødeleggelse samt en mer aktiv holdning til kraftig cytostatikabehandling av pasienter mellom 60 og 70 år med akutt myelogen leukemi.

Konkurrent til boken er kapitlene om blodsykdommer i indremedisinske lærebøker. Blodsykdommer er et bedre valg. Den går dypt nok, den deler opp i ikke for store emneområder, behandler hvert emne utførlig nok til å være bruksanvisning til handling, er skrevet på norsk og vektlegger sykdommer tilpasset norsk sykdomspanorama.

Det er få innvendinger. Men ved beskrivelse av enkelte akutte tilstander burde det vært henvist til Cytostatikaboken og Legemiddelhåndboken.

Boken kan være lærebok og brukerhåndbok for indremedisinere, leger i utdanning ved sykehus, allmennpraktikere, medisinstudenter og sykepleiere som arbeider med hematologiske pasienter. Forfatterne har gjort et stort arbeid, og jeg håper de finner tid til å følge opp med nye utgaver i et fag hvor ny viten kommer raskt.

Jens Petter Strømsheim

Medisinsk avdeling

Sentralsykehuset i Akershus

Anbefalte artikler