Ozon ved desinfeksjon med ultrafiolett stråling

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den stikkende lukten av ozon slår mot oss på noen operasjonsstuer når vi begynner dagen, luftes etter hvert ut på de fleste stuer, men henger plagsomt igjen enkelte steder til arbeidsslutt. Den ubehagelige lukten meldte seg først etter at det var montert anlegg for desinfeksjon med ultrafiolett stråling. Det er kjent også fra andre sammenhenger at utlrafiolett stråling gir problemer med ozon (f.eks. sveising, kopimaskiner). De skadelige virkningene av ozon har vært omtalt i Tidsskriftet (1). Den yrkeshygieniske grenseverdien er satt så lavt at den kan overskrides i naturen under ugunstige forhold, og kraftig ozonlukt betyr at man er nær en konsentrasjon som ikke skal aksepteres. Jeg har da også fått opplyst at grenseverdien er overskredet et sted, riktignok var målingen da utført av en representant fra et konkurrerende firma. I sin artikkel om ultrafiolett stråling til desinfeksjon av operasjonsstuer i Tidsskriftet nr. 18/1999 (2) tar forfatterne opp en del problemer til diskusjon, men nevner ikke ozon med et ord. Det burde de kanskje ha gjort?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media