God lærebok i hudsykdommer

Artikkel

Ole Fyrand har revidert sin lærebok i hudsykdommer. Boken er primært beregnet på allmennpraktikere og medisinstudenter, men er også aktuell for andre som ønsker en generell innføring i faget dermatologi.

Dette er en håndbok, med mye tekst og svært lite illustrasjoner og fotografier. Foruten den systematiske gjennomgang av de fleste vanlige hudsykdommer, er noen mer sjeldne sykdommer samlet i en egen del. Et eget fint kapittel omhandler den symptomorienterte konsultasjon, der de seks fotografiene som finnes i boken, er brukt som illustrasjoner til hyppige kliniske situasjoner med aktuelle differensialdiagnoser. Boken har et godt stikkordregister og bruker faktarammer for stikkord og konklusjoner i teksten.

Boken er først og fremst en oppdatert gjennomgang av norsk «hverdagsdermatologi», skrevet i et lettlest, variert og behagelig norsk språk, som er forståelig også for personer med begrenset kunnskap i fagterminologi. Det beste ved teksten er at den formidler en ydmyk og ivaretakende holdning overfor pasientene og gir en eksplisitt og avbalansert fremstilling av de somatiske og psykologiske sider av dermatologien. Boken er også egnet til å hjelpe leseren med å finne svar på aktuelle praktiske problemer i møtet med de hudsyke.

Til tross for alle disse kvaliteter ved boken, savner jeg referanser eller i det minste appetittvekkende forslag til relevant litteratur som kan gi leseren utfyllende evidensbasert kunnskap. Den velskrevne teksten står for meg også i kontrast til bokens fattige grafiske uttrykk.

Å diagnostisere hudsykdommer er å lære å oppdage visuelle mønstre i huden, i detaljer og distribusjon og sammenholde dette med anamnesen. Jeg håper derfor at medisinstudentene vil koste på seg et godt hudatlas eller en utenlandsk lærebok med fotografier som supplement til denne boken. Boken anbefales for målgruppene og som en oppdatering for alt helsepersonell som ønsker en prisgunstig, lettfattelig og norsk bok om huden, hudpleie og behandling av vanlige hudsykdommer.

Claus Lützow-Holm

Hudavdelingen

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler