Magnetisk resonans – forkortinger og ordforklaringer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Basis for kontrasten som sees på bilder fra CT-undersøkelser (og ikke MR)

  Statisk magnetfelt (main magnetic field)

  Kontrastforsterket MR-opptak (contrast enhanced)

  Stillbilder satt sammen for å lage inntrykk av bevegelse (film)

  Ultrahurtig opptaksteknikk av gradientekko (echo planar imaging)

  Vinkel mellom nettomagnetisme og z-retning

  MR-opptaksteknikk der ekko genereres av gradientspolene alene

  Spoler orientert i magnetens x-, y- og z-retning, skaper ett lokalt kontrollerbart magnetfelt overlagret B0

  MR-opptaksteknikk (inversion recovery)

  Presesjonsfrekvens, resonansfrekvens

  Presesjonens rotasjonsfrekvens bestemt av forhold mellom en gyromagnetisk konstant og styrken til det ytre magnetfeltet

  Magnetisk resonanstomografi, bildefremstilling vha. magnetisk resonans. Brukes også om selve fenomenet magnetisk resonans

  Magnetisk resonansangiografi

  MR-bildedanning (magnetic resonance imaging), brukes internasjonalt, men ikke i Norge

  Magnetisk resonansspektroskopi, kjemisk analyse vha. MR

  Kontrastmekanisme i MR-opptak (magnetisation transfer)

  Kjernemagnetisk resonans (nuclear magnetic resonance), brukes ikke i Norge lenger

  Fasekontrast (phase contrast), signalvariasjon i væskestrøm forårsaket av faseendringer, MRA-teknikk utnytter dette fenomenet

  Minste bildeelement i et digitalt bilde

  Magnetiseringsvektorens rotasjon i et magnetfelt

  Radiofrekvens, radiosignalers frekvens

  Radioantenne, sender ut RF-pulser, og mottar RF-signal fra spinn under relaksasjonsprosessen

  Angivelse for kontrasten som sees på bilder fra MR-undersøkelser (og ikke CT)

  Energien målt per tid og volum, ved MR-signalet målt i en gitt voksel

  MR-opptaksteknikk der ekko genereres av en 180˚ radiopuls

  Tesla, enhet for å oppgi magnetfeltets styrke

  Frigjøring av radiobølger ved magnetiseringsvektorens retur til likevekt (T1 er en vevsegenskap)

  Bilde der gråtonene er bestemt av forskjellen i T1-relaksasjon mellom vevene

  Tidsparameter for hvor fort nettomagnetismen i x-y-planet forsvinner etter en radiobølgepuls

  Bilde der gråtonene er bestemt av forskjellen i T2-relaksasjon mellom vevene

  Ekkotid (echo time), tiden fra første RF-puls til ekko

  Tidsparameter for hvor fort det reduserte overskuddet av parallelle protoner gjenoppbygges etter radiobølgepuls

  Repetisjonstid (repetitive time), tiden mellom to 90˚ RF-pulser

  Hurtig spinnekkoteknikk der man genererer flere ekko per TR

  Tredimensjonalt volumelement i vev, som gir opphav til signalintensitet i en piksel

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media