Kunnskap som våpen mot tobakksindustrien

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Dette sa Marc Danzon, Verdens helseorganisasjons nye Europa-direktør, under organisasjonens konferanse om regulering av tobakksprodukter i Oslo i februar. Han understreket behovet for nye angrepsvinkler mot tobakksindustrien.

– Politikerne må gi aktiv støtte og legitimitet til arbeidet mot tobakk for å oppnå resultater i arbeidet mot tobakksskader, sa Danzon. Det ble poengtert at kunnskapsbasert medisin og vitenskapelig basert dokumentasjon er viktig for å avsløre tobakksindustriens metoder. – Tobakksindustrien manipulerer informasjon og forskningsresultater. For å imøtegå tobakksindustriens arbeidsmetoder kreves det at kunnskap spres til flest mulig og at arbeidet gis full politisk støtte, sa Danzon. Han nevnte spesielt legenes og legeforeningenes rolle i dette arbeidet.

– For å oppnå resultater er vi avhengige av at befolkningen støtter politikken som gjelder regulering og kontroll innen tobakksområdet, sa helseminister Dagfinn Høybråten.

Verdens helseorganisasjons nye Europa-direktør, Marc Danzon og helseminister Dagfinn Høybråten. Foto E.J. Andersen

Leder i Tobakksfritt, Tore Sanner, sier i en kommentar at det er viktig at myndighetene setter krav til innhold og utforming av produktet. Et eksempel på betydningen av dette er da tobakksindustrien introduserte «de lette sigarettene» som førte til at mange røykere i stedet for å slutte å røyke, gikk over til lette sigaretter. – Tobakksindustrien har lenge visst at disse sigarettene er like farlige som de gamle «sterke sigarettene», sier Sanner.

Anbefalte artikler