m2017/4
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media