Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Per-Henrik Randsborg
Jan Harald Røtterud

Brev til redaktøren

Matilde R. Berg
Hege Ihle-Hansen
Torgeir Bruun Wyller
Marton König

Kommentar og debatt

Kjetil Søreide
Morten Vetrhus
Clemens Weber

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Christina Svanstrøm

Originalartikkel

Hjørdis Thorsteinsdottir
Eric Dorenberg
Pål-Dag Line
Anna Bjerre

Oversiktsartikkel

Kristin N. Varhaug
Christian A. Vedeler
Charalampos Tzoulis
Laurence A. Bindoff

Medisinen i bilder

Anniken Haslund
Kjell Arne Kvistad
Karl-Friedrich Amthor
Cecilie Kaufmann

Noe å lære av

Trond Skjelstad
Marte Alsos Sørensen
Erik Waage Nielsen

Kronikk

Roger Strand
Lars A. Akslen
Bjørn J. Bolann
Sandra Huber
Jerome Ruzzin
Jan Brox
Henrik S. Huitfeldt
Anne-Lise Bjørke Monsen

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz
Lasse Pihlstrøm

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Legelivet

Aktuelt i foreningen

Julie Kalveland
Kristin Hekne Thoresen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent