Kompetansekrav på høring

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Helsedirektoratet forslag til læringsmål for morgendagens spesialister er nå på høring i organisasjonen.

Spesialistutdanningen er under omlegging og som et ledd i den nye modellen er det utarbeidet konkrete læringsmål for utdanningen innen hver spesialitet.

44 spesialitetskomiteer i Legeforeningen har stått for utarbeidingen av læringsmålene.

Marit Hermansen, Legeforeningens president, er takknemlig overfor de 360 kollegaene fra hele landet som har stått på og jobbet opp mot korte frister og i høyt tempo.

– Det ligger et svært omfattende arbeid bak forslagene som nå er sendt ut på høring. Våre spesialitetskomiteer har gjort en systematisk gjennomgang av innholdet i spesialitetene og formulert forslag til læringsmål, obligatoriske læringsaktiviteter og vurderingsmetoder for hver enkelt spesialitet, sier Hermansen og understreker at med forslag til nye læringsmål er man ett skritt nærmere den nye modellen for spesialistutdanningen.

Læringsmålene beskriver hva den enkelte legespesialist skal kunne, forstå og være i stand til å utføre etter endt utdanning. De endelige læringsmålene vil legges til grunn for planleggingen av utdanningsløpene, i hver utdanningsvirksomhet og for den enkelte lege. Arbeidet med læringsmålene startet i mars 2016 på oppdrag fra Helsedirektoratet og har vært gjennomført i ekspressfart.

Det var fredag 16. desember i fjor at Helsedirektoratet la ut forslag til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter på høring.

1. mars er Legeforeningens interne frist for å komme med innspill til forslagene.

Anbefalte artikler