Vår plikt å behandle alle likt

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger handler hver dag etter etiske retningslinjer i møte med pasienter. Selv har jeg ikke ofte stått i svært krevende etiske dilemmaer, men ved ettertanke har jeg tenkt om jeg har gjort nok og det riktige. Noen ganger kunne jeg nok handlet annerledes. Å drøfte slike situasjoner med kollegaer i praksisbesøk oppleves fruktbart.

  Jeg leder Rådet for legeetikk, Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk. Vi rådgir løpende overfor Legeforeningens sentrale organer og medlemmer, utreder prinsipielle legeetiske spørsmål og behandler klager på leger fra pasienter og kolleger.

  Saker kan bringes inn av enkeltpersoner, organisasjoner eller organer i Legeforeningen, og rådet kan også selv ta saker opp til behandling. Beslutninger fattet av rådet er bindende for Legeforeningens medlemmer.

  Vi har en ganske uavhengig rolle, følger med på det som er dagsaktuelt og arrangerer også seminarer for fordypning i enkelte temaer.

  Som leder av rådet er jeg delegat til World Medical Association (WMA). Der erfarer vi at legeetikken settes under press i enkelte land. Da er det viktig å ha WMA i ryggen

  Med vervet følger også kontakt med mediene. Det er meningsfullt og en viktig oppgave for å informere om medisinsk etikk og dilemmaer vi står overfor.

  Jeg tar også vakter på Helsesenter for papirløse. Det gir god mening å kunne hjelpe personer som har behov for helsetjenester rett og slett fordi de trenger helsehjelp uavhengig av hvilke rettigheter de har.

  Se videointervju her: http://legeforeningen.no/derfor

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media