FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Scott Leighton

Mitokondrielle sykdommer er en betegnelse på en gruppe relativt sjeldne lidelser knyttet til kroppens energiomsetning. Disse organellene spiller muligens en større rolle enn antatt ved flere sykdommer. Må vi på sikt redefinere det vi kjenner som mitokondriesykdommer?

Anbefalte artikler