FORSIDEN

Illustrasjon © Scott Leighton

Mitokondrielle sykdommer er en betegnelse på en gruppe relativt sjeldne lidelser knyttet til kroppens energiomsetning. Disse organellene spiller muligens en større rolle enn antatt ved flere sykdommer. Må vi på sikt redefinere det vi kjenner som mitokondriesykdommer?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler