Siden sist

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En stadig sykere pasientpopulasjon i sykehjemmene og overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten stiller store krav til samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten. Studien til Maria Romøren og medarbeidere viser at dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Lesertallene for artikkelen sannsynliggjør at problematikken er høyst levende «der ute» – sikkert erfart av så vel leger som pårørende. På Facebook genererte artikkelen godt over 1 000 direkte lesere, og den ble delt nesten 50 ganger. Kanskje det var noen sykehus- og sykehjemsleger som bet seg merke i artikkelen og kanskje vurderer å ta den ekstra (men, ja, tidkrevende) telefonen ved neste korsvei?

  De «tvitreglade» har i all hovedsak konsentrert seg mest om deling og kommentering av studieomtalen vår Akupunktur mot forstoppelse?. Studien er kinesisk og ble opprinnelig publisert i tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Ikke overraskende er det i sosiale medier applaus og buing om hverandre. Akupunktur.no deler med bravur, mens Jarle Breivik vender tommelen bombastisk ned:

  «Akupunktur kan ha god effekt ved kronisk obstipasjon @Tidsskriftet #KvalifiserteAkupunktører @akupunktur http://tidsskriftet.no/2017/02/fra-andre-tidsskrifter/akupunktur-mot-forstoppelse …»

  @akupunktur_no

  «#dårligforskning som lurer folk til å tro at akupunktur virker @kaveh_rashidi @Tidsskriftet»

  @jarlebreivik

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media