Kreftceller kan gjemme seg i fettvev

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stamceller for leukemi søker seg til fettvev, der de får næring og blir beskyttet mot kjemoterapi. Dette viser studier med en musemodell for kronisk myeloid leukemi.

  Kreftcelle. Illustrasjon: Science Photo Library
  Kreftcelle. Illustrasjon: Science Photo Library

  Ved bruk av fluoreserende markører er det nylig vist at kreftstamceller for leukemi i mus samler seg i gonadefettvev (1). Transkriptomundersøkelser av kreftstamcellene viste et sterkt oppregulert uttrykk av pro-inflammatoriske cytokiner og chemokiner.

  Det ble dessuten påvist et høyere nivå av fettsyreoksidering i cellene, noe som kan ha sammenheng med at en subpopulasjon av kreftstamcellene var positive for CD36, et fettsyretransportprotein som bidrar til opptak av fettsyrer. In vitro- og in vivo-målinger viste økt resistens mot kjemoterapi og respirasjonshemmende legemidler. Tap av CD36-positive stamceller førte til færre kreftstamceller i gonadefettvev og høyere sensitivitet for kjemoterapi.

  – De siste tiårene er det gjort mange studier for å forstå heterogeniteten av leukemiceller og for å finne selektive, terapeutiske mål for behandling som kan utrydde cellen som er ansvarlig for sykdommens opprinnelse og utbredelse, nemlig leukemiske stamceller, sier Lorena Arranz, forsker ved Norsk senter for molekylærmedisin og gruppeleder ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

  – Studien utvider vår kunnskap ved å vise berikelse av leukemiske stamceller i fettvev og at CD36-protein kan være involvert ved terapiresistens for kjemoterapeutika. Den viser på en elegant måte at tap av CD36-protein gjør leukemiske celler sensitive til kjemoterapi. Dette innebærer ikke at det nødvendigvis vil være slik i klinisk sammenheng, mener Arranz.

  – En svakhet ved studien er bruken av retrovirale vektorer for å modellere sykdom hvor transgenets kopiantall og plassering i genomet ikke er kontrollert fullt ut. Dette kan bidra til forskjeller observert hos pasienter og reiser spørsmål om den aktuelle mekanismen er til stede ved sykdom hos mennesker. Dessuten er noen av dataene vanskelig å tolke på grunn av den altfor vide definisjonen av leukemiske stamceller til å omfatte både opphav og forløpere. Ulike andeler av celler kan stå for ulike funksjoner. Til tross for disse svakhetene åpner studien nye veier for forskning, sier Arranz.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media