En bok som bör finnas i varje rättsmedicinares bokhylla

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rognum, Torleiv Ole

  Lærebok i rettsmedisin

  3. utg. 503 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 729

  ISBN 978-82-05-49417-6

  Målgruppen för denna bok är läkarstudenter och läkare, läkare under utbildning i rättsmedicin, men även andra specialiteter såsom barnmedicin, allmänmedicin, patologi m.m., juridikstudenter och jurister, polisstudenter och poliser, både utredare och kriminaltekniker, och annan hälsopersonal såsom sjuksköterskor.

  En omfattande lärobok i rättsmedicin som sträcker sig över stora områden som även är intressanta för andra än de som håller på med rättsmedicin. De första kapitlen rör sig om allmänna förhållanden såsom den nya lagstiftningen inom området, rättegång, skillnaden mellan vittne och sakkunnig samt hur rättsväsendet i Norge är uppbyggt kring rättsmedicinska och medikolegala frågor. Boken innehåller även grundläggande regler och lagar inom hälsoväsendet, etiska principer för läkare och det rättsliga ansvaret. Den tar även upp annan angränsande lagstiftning, vävs- och organdonationer samt plikter kring dödsfall, för att senare bli en omfattande lärobok inom rättsmedicin med allt från platsundersökningar, rättsantropologi, rättsodontologi, identifiering vid katastrofer, entomologi, röntgenundersökningar, obduktioner samt ingående om olika typer av dödsorsaker och skador. Boken rör även komplicerade saker såsom barnmisshandel, toxikologi och genetik samt klinisk rättsmedicin.

  De olika kapitlen är skrivna av erfarna specialister inom vardera område med stor och gedigen erfarenhet, där även den rättsmedicinska organisationen i övriga nordiska länder är beskriven. Boken är oerhört omfattande och kan med fördel även läsas av läkare under utbildning och färdiga specialister i andra nordiska länder. Det är lätt att använda boken som ett uppslagsverk, och inom många områden finns bra illustrationer. Språket förstås även av lekmän, och boken kan även utgöra en kunskapskälla för författare, journalister och andra som är intresserade av området. Boken bör absolut finnas i varje rättsmedicinares bokhylla!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media