Landsstyremøtet 2017

Kristin Hekne Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Årets landsstyremøte finner sted på Scandic Parken, Ålesund tirsdag 30. mai – torsdag 1. juni. Møtet er åpent for alle medlemmer. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg elektronisk på legeforeningen.no

Praktiske opplysninger

Registrering starter kl 9 med offisiell åpning kl 1030. Samme kveld inviterer Møre og Romsdal legeforening til lokalt arrangement på Atlanterhavsparken. Onsdag kveld er det Bankett. Møtet avsluttes 1. juni kl 15.

Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger får tilsendt egen innkalling med eget påmeldingsskjema. De skal derfor ikke melde seg på via legeforeningen.no. Øvrige medlemmer som ønsker å delta, må fylle ut elektronisk påmeldingsskjema på legeforeningen.no. Deltakelse i andre møter forut for starten av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningenes egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist og opphold

Deltakerne bor enten på Scandic Parken, Scandic Scandinavie eller Thon Hotel. Se www.legeforeningen.no/landsstyremøtet for priser og ytterligere opplysninger.

Påmelding må være sekretariatet i hende senest torsdag 16. mars.

Ved senere påmelding kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting. Vi gjør oppmerksom på at dagpakke er obligatorisk ved møtedeltakelse.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil være tilgjengelige på legeforeningen.no ca. 14 dager før møtestart. Deltakere som ønsker dokumentene tilsendt på papir, merker av for dette i påmeldingen.

All informasjon om landsstyremøtet er tilgjengelig her: legeforeningen.no/landsstyremotet

Anbefalte artikler