Effektiv vaksine mot ebola

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En vaksine mot ebolavirus er nå testet og viser en estimert beskyttelse på 100 %.

  Etter at ebolaviruset ble oppdaget i 1976, har det vært flere sporadiske utbrudd med høy dødelighet i Afrika. Det finnes ingen godkjent vaksine mot ebolaviruset, og det store sykdomsutbruddet i Vest-Afrika i 2013 – 16 aktualiserte behovet for en effektiv vaksine. En kandidatvaksine er nå blitt testet ut i en fase 3-studie med norske forskere i teamet (1). Vaksinen er basert på et levende stomatittvirus som uttrykker et overflateprotein fra ebolaviruset.

  I studien ble vaksinen gitt med et klyngerandomisert studiedesign i regioner av Guinea og Sierra Leone. Ved påviste tilfeller av ebola ble alle personer som hadde vært i kontakt med den syke samt personer som disse igjen hadde vært i kontakt med identifisert. Dersom minst 60 % av kontaktene ikke allerede var blitt identifisert gjennom en annen person med sykdommen, ble gruppen definert som en ny klynge. Hver ny klynge ble randomisert til enten å få vaksinen umiddelbart eller etter 21 dagers ventetid. Deltagelsen var frivillig. Barn, gravide, ammende og alvorlig syke ble ekskludert. Etter en interimanalyse fikk alle nye klynger umiddelbar vaksine, og barn ned til seks år ble også inkludert.

  I den randomiserte fasen deltok 4 160 personer i til sammen 98 klynger, hvorav om lag halvparten fikk vaksinen umiddelbart og resten først etter 21 dager. Ytterligere 1 677 personer fikk vaksinen etter interimanalysen. Ved effektmåling ble ebola med symptomdebut innen ti dager etter identifisering ikke medregnet, grunnet inkubasjonstiden. Etter ti dager var det ingen av de vaksinerte som fikk påvist ebola, mens det var 23 tilfeller blant dem som fikk vaksine først etter 21 dager eller som ikke ble vaksinert grunnet manglende samtykke. Den estimerte vaksineeffekten var 100 %, og forskjellen mellom gruppene var statistisk signifikant (p = 0,0033).

  Litt over halvparten av de vaksinerte fikk minst én bivirkning, men de fleste av disse var milde, slik som hodepine, slapphet og muskelsmerter. Ingen døde eller fikk sekvele fra vaksinen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media