M. König svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg vil gjerne takke for kommentaren og ikke minst engasjementet knyttet til behandling av pasienter med hjerneslag. Ihle-Hansen & Bruun Wyller har publisert bredt om behandling av hjerneslag, som har bidratt til bedre forståelse av tilstanden og på den måten til bedre behandling av pasientene.

  Jeg ønsker imidlertid å komme med en oppklaring til flere av forfatternes påstander. Min intensjon var aldri å snakke nedlatende om andre kolleger eller spesialiteter. Snarere ønsket jeg med intervjuet å vekke interessen for nevrofag generelt. Min erfaring er at fagfeltet – uansett spesialitet eller yrke – dessverre kan virke skremmende på medisinstudenter og yngre leger nettopp pga. dets bredde og kompleksitet.

  Jeg ser ikke på forskjellige spesialiteter som konkurrenter, men som samarbeidspartnere – nærmest som en maurtue – der alle tilstreber best mulig støtte og behandling for pasientene. Her inngår samarbeid med sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sosionomer, bare for å nevne noen. Jeg sier selv i intervjuet at tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter øker, og at jeg synes dette er positivt. Jeg mener imidlertid at vi må fortsette å jobbe hardt for mer effektivt samarbeid, bedre kommunikasjon og økt tverrfaglighet innen behandling av pasienter med hjerneslag. Pasientenes beste må ikke forsvinne i skyggen av byråkratiske avgjørelser, eller nettopp konkurranse og konflikter mellom forskjellige spesialiteter, avdelinger eller sykehus.

  Jeg understreker at jeg ikke ønsker å undervurdere andre spesialiteters kunnskap i akutt slagbehandling, og har ingen intensjoner om å påberope meg enerett for noe som helst. Jeg er mer bekymret for at samarbeidet ved norske sykehus kan svekkes av unødig konkurranse, dårlig kommunikasjon eller byråkratiske tiltak uten god faglig forankring.

  For å si det med Franklin D. Roosevelt (1882 – 1945): «Competition has been shown to be useful up to a certain point and not further, but cooperation, which is the thing we must strive for today, begins where competition leaves off.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media