Store endringer i tarmfloraen ved primær skleroserende kolangitt

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier av tarmfloraen hos pasienter med primær skleroserende kolangitt og tilhørende musemodeller indikerer en potensielt viktig rolle for tarmfloraen i utviklingen av gallegangssykdom.

  Martin Kummen. Foto: Kristin Ellefsen
  Martin Kummen. Foto: Kristin Ellefsen

  Primær skleroserende kolangitt er en kronisk leversykdom med progressiv gallegangsbetennelse og ukjent etiologi som i stor grad rammer unge mennesker. Majoriteten lider også av inflammatorisk tarmsykdom. Det finnes ingen effektiv behandling, og det har lenge vært den vanligste indikasjonen for levertransplantasjon i Norden. Tarmfloraen er i de senere år implisert i utviklingen av flere inflammatoriske sykdommer.

  I mitt doktorarbeid gjennomførte vi den hittil største studien av tarmfloraen hos pasienter med primær skleroserende kolangitt. I tillegg undersøkte vi en bakterieavhengig metabolitt i blodet ved sykdommen, og tarmfloraens betydning hos mus med lignende gallegangssykdom.

  Vi identifiserte flere endringer i tarmfloraen hos pasientene våre. Bakteriemangfoldet var betydelig redusert. Vi så endret forekomst i flere grupper bakterier, deriblant økte nivåer av Veillonella, som er assosiert med flere fibrotiske tilstander. Høye nivåer av den bakterieavhengige metabolitten trimetylamin-N-oksid var assosiert med dårlig prognose. I studier av mus som spontant utvikler gallegangssykdom viste vi at tarmfloraen i betydelig grad bidrar til utviklingen av denne sykdommen.

  Samlet tyder funnene på at tarmfloraen potensielt kan ha betydning for utviklingen av primær skleroserende kolangitt. Dette åpner på sikt opp for manipulasjon av tarmfloraen som en behandlingsmulighet.

  Disputas

  Martin Kummen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.10. 2016. Tittelen på avhandlingen er Primary sclerosing cholangitis and the gut microbiota – a study on mice, man and microbes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media