Petter Morten Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Risiko for fosterskade ved zikavirusinfeksjon er særlig høy ved smitte tidlig i svangerskapet.

Advarsel om zikavirus. Foto: Science Photo Library

Det har tidligere vært anslått at andelen gravide mødre med zikavirusinfeksjon som får barn med mikrokefali er relativ lav, det vil si mellom 1 % og 13 % (1). En ny studie av 442 amerikanske gravide med blodprøver som indikerte nysmitte med zikavirus viser at om lag 6 % fødte barn med skader kunne relateres til zikavirusinfeksjon (2). Det var ingen forskjell i andel fosterskader når man sammenlignet gravide med symptomatisk infeksjon med gravide med asymptomatisk infeksjon.

De 26 fostrene/barna som ble født med fosterskade som følge av zikavirus, hadde mikrokefali (n = 4), mikrokefali og hjerneabnormiteter (n = 14) eller hjerneabnormiteter uten mikrokefali (n = 4). Av de 85 gravide som hadde symptomer eller smitteeksponering bare i første trimester, fikk ni av deres barn fosterskader. Ingen kvinner som ble eksponert for zikavirus i annet eller tredje trimester, fikk barn med fosterskader.

– Andelen barn født med skader etter zikavirusinfeksjon var som forventet høy, sier forsker Mari Kaarbø, som leder Virologisk forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus.

– Denne studien bekrefter at risikoen for å få barn med zikavirusrelaterte skader er den samme enten infeksjonen hos moren gir symptomer eller ikke. Dette viser at screening er viktig. Screening bør omfatte alle gravide kvinner som har oppholdt seg i høyrisikoområder, og kvinner som er blitt gravide med menn som har oppholdt seg i høyrisikoområder, sier Kaarbø, som understreker at studien er basert på preliminære data og har flere metodiske svakheter.

Anbefalte artikler