Rekonvalesens og overlevelse etter øvre bukkirurgi

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selvrapportert vekttap og livskvalitet samt postoperative komplikasjoner er viktige prognostiske markører etter kirurgi for kreft i øvre buk.

  Eirik Kjus Aahlin. Foto: Marit Nøst Hegseth
  Eirik Kjus Aahlin. Foto: Marit Nøst Hegseth

  Rekonvalesens og overlevelse etter kolorektal kreftkirurgi er dramatisk bedret de siste tiårene, mens kirurgi for kreft i spiserør, magesekk og bukspyttkjertel fortsatt er assosiert med langsom rekonvalesens og dårlig prognose. Pasienter med kreft i øvre buk er ofte avmagret, og postoperative komplikasjoner er vanlig. Vi ønsket å undersøke hvordan vekttap, muskelmasse, livskvalitet og komplikasjoner er assosiert med overlevelse etter øvre bukkirurgi.

  I mitt doktorarbeid brukte vi kohorten fra en norsk multisenterstudie av ernæring etter øvre bukkirurgi til å undersøke langtidsoverlevelse. Vi undersøkte også assosiasjoner mellom komplikasjoner og overlevelse etter operasjoner for kreft i spiserør, magesekk og bukspyttkjertel i nasjonale data fra norsk pasientregister i perioden 2008 – 2013.

  Selvrapport vekttap og nedsatt livskvalitet var sterkt assosiert med lavere overlevelse etter øvre bukkirurgi. Vi fant ingen sammenheng mellom muskelmasse, målt på preoperative CT-bilder, og overlevelse. Vi fant en klar assosiasjon mellom postoperative komplikasjoner og redusert langtidsoverlevelse.

  Vi håper at vår forskning bidrar til økt registrering av pasientrapporterte faktorer som vekttap, livskvalitet og funksjonsnivå. Dette er viktige prognostiske markører, også i kreftkirurgi. Vi tror også at vår forskning gir økt fokus på å unngå postoperative komplikasjoner.

  Disputas

  Eiri Kjus Aahlin disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 21.10. 2016. Tittelen på avhandlingen er Predictors and determinants for recovery and survival after upper abdominal surgery.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media