Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Trond Egil Hansen
Mette Brekke
Tore Tynes
Merete Hannevik
Johan Pillgram-Larsen

Medisin og vitenskap

Guttorm Brattebø
Torben Wisborg
Trine Høylo
Tine Møller
Else Aarholt Hegna
Synnøve Ness Bjerke
Trine Bjøro*
Sonja Heyerdahl
John Willy Haukeland
Zbigniew Konopski
Helge Bell
Nils Raknerud
Soosaipillai V. Bernardshaw
Ola Røkke
Ranveig K. Aspevik
Jerzy Miskowiak*
Margreta i Bud

Tema

Ole Johan Borge
Steinar Funderud
Finn Wisløff
Jon-Magnus Tangen
Lorentz Brinch
Inger-Marie S. Dahl
Franz X.E. Gruber
Jens Hammerstrøm
Anders Waage
Ingerid Nesthus
Peter Ernst

Kommentar og debatt

Tommy Haugan
Team Semin
Øystein Flesland
Bjarte G. Solheim

Nyheter og reportasjer

Astrid Marie Nylenna
Ragnhild Ørstavik
Stein Tyrdal
Peter Gaustad
Halvor Rollag

Fra foreningen

Lise B. Johannessen
Gunstein Instefjord