Best mulig informasjon om reformen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Dag Andresen og Hallstein Murtnes svarer på spørsmål om sykehusreformen. Foto L.B. Johannessen

For å ivareta de ansattes behov og interesser har kommunen etablert et eget informasjonssekretariat i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Sekretariatet åpnet i sommer og holder til i Rådhusgaten 19, Oslo. Inngangen er vis-à-vis Legenes hus.

Sekretariatet er bemannet av Hallstein Murtnes, tidligere nestleder i Kommuneforbundet, avdeling Oslo, Dag Andresen, Ambulansetjenesten i Oslo kommune og May Lis Grindem fra Byrådsavdeling for helse og sykehus. Det har vært en forutsetning fra kommunens side at de som bemanner sekretariatet har god bakgrunn for å kunne besvare spørsmål om reformen.

Kontoret har kun vært etablert kort tid, men det er allerede kommet henvendelser fra mange forskjellige yrkesgrupper. Sekretariatet informerer bl.a. om rettigheter ved overføringen og rettigheter i forhold til arbeidsavtale, tariffavtale og pensjon. I saker som ligger utenfor sekretariatets område, bistår de med henvisning til egne organisasjoner, til arbeidsgiver eller til andre instanser i kommunen.

Det er utarbeidet en egen brosjyre med informasjon om sekretariatet. Brosjyren er delt ut ved sykehusene. Brosjyren er på norsk, men vil også bli trykt på andre språk.

Sekretariatet har åpningstid fra kl 0830–1530. Det er et mål at alle som har behov for det skal møte en åpen dør eller en åpen telefon. Sekretariatet kan nås på telefon 22 33 21 10, 22 33 21 11 og 22 33 21 12. Faks 22 33 21 13. E-post: info.sekretariat@sensewave.com.

Ytterligere informasjon kan fås på: http://hos.oslo.kommune.no

Anbefalte artikler