Aplfs generalforsamling/kurs

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alment praktiserende lægers forening avholder generalforsamling fredag 16. november kl 1145 på Soria Moria konferansesenter.

  Foreløpig sakliste

  Foreløpig sakliste

  • 1 Årsberetning

  • 2 Regnskap

  • 3 Budsjett – fastsettelse av kontingent

  • 4 Valg av nytt styre

  • 5 Lovendringsforslag

  I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres kurs i håndtering av kunnskap om endokrinologiske sykdommer

  15.–17. november. Vi skal bl.a. lære å vurdere hvor godt handlingsprogram, behandlingsmuligheter og legemiddelindustriens kunnskapsformidling holder mål. Flommen av kunnskap er enorm og tidvis vanskelig å få oversikt over både hva innhold og kvalitet angår. Kunnskapsbasert medisin brukes til å kvalitetssikre både ny og gammel viten.

  Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen. Påmeldingsskjemaet bakerst i programmet sendes Aplf innen 20. september.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media