Aplfs generalforsamling/kurs

Wenche Brunell Om forfatteren
Artikkel

Alment praktiserende lægers forening avholder generalforsamling fredag 16. november kl 1145 på Soria Moria konferansesenter.

Foreløpig sakliste

  • 1 Årsberetning

  • 2 Regnskap

  • 3 Budsjett – fastsettelse av kontingent

  • 4 Valg av nytt styre

  • 5 Lovendringsforslag

I forbindelse med generalforsamlingen arrangeres kurs i håndtering av kunnskap om endokrinologiske sykdommer

15.–17. november. Vi skal bl.a. lære å vurdere hvor godt handlingsprogram, behandlingsmuligheter og legemiddelindustriens kunnskapsformidling holder mål. Flommen av kunnskap er enorm og tidvis vanskelig å få oversikt over både hva innhold og kvalitet angår. Kunnskapsbasert medisin brukes til å kvalitetssikre både ny og gammel viten.

Program med invitasjon til hele arrangementet er sendt samtlige medlemmer av yrkesforeningen. Påmeldingsskjemaet bakerst i programmet sendes Aplf innen 20. september.

Anbefalte artikler