Tidlig lærebok for jordmødre

Artikkel

Foto Øivind Larsen

Foto Øivind Larsen

Universitetsbiblioteket i Oslo har i sine omfattende og verdifulle samlinger av eldre medisinsk litteratur også en lærebok for jordmødre, trykt i året 1600. Den har følgende omfangsrike tittel: Hebammenbuch. Daraus man alle Heimlichkeit dess Weiblichen Geschlechts erlehrnen/welcherley gestalt der Mensch in Mutter Leib empfangen/zunimpt und geboren wirdt/auch wie man allerley Kranckheit/die sich leichtlich mit den Kindbetterin zutragen/mit köstlicher Artzeney vorkommen vnnd helffen könne. Alles auss eygentlicher Erfahrung dess weitberühmpten Jacob Rüffen/Stattartzt zu Zürych/vor dieser Zeit an Tag geben. Ichunde (?) aber von newem gebessert/mit schönen Figuren geziert: Sampt einem nützlichen Anhang/von Cur vnnd Pflegung der newgebornen Kindtlein. Og boken er Gedruckt in Franckfurt am Meyn durch Johann Saurn/In verlegung Eliæ Willers. Im Jahr M. DC .

På tross av sin alder er dette altså en revidert og forbedret utgave av en tidligere bok. Forfatteren, Jacob Rüff (1500 – 58), var stadslege i Zürich, og han publiserte en bok om fødselshjelp i 1554, Ein schön lustig Trostbüchle von den Empfengknussen und Geburten der Menschen . Utgiveren, Froschouer i Zürich, trykte i samme år en latinsk utgave De conceptu et generatione hominis (1).

Rüffs bok fra 1554 var igjen en forbedret utgave av en bok om Swangern frawen av Eucharius Rösslin (død 1526, far til urtebokforfatteren med samme navn).

Rüff beskriver bl.a. en tang til forløsning av levende barn, og er således forut for sin tid.

Universitetsbibliotekets Rüff-utgave har en rekke interessante tresnittillustrasjoner; bilder av kvinnens anatomi, – fostre i livmoren, misdannede barn og annet.

Teksten er for øvrig grei å ta seg frem i, også i dag mer enn 400 år etter at boken kom ut. Det finnes bl.a. råd til svangre kvinner, i tillegg til råd om barnestell.

En del av teksten er skrevet på vers. Da er innholdet lettere å huske.

Øivind Larsen

Anbefalte artikler