Skolering av tillitsvalgte om sykehusreformen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har derfor vedtatt at det i løpet av høsten skal gjennomføres fem regionale konferanser. Møtene finner sted i september. Hovedtillitsvalgte og representanter for fylkesavdelingene vil delta på møtene. I tillegg vil også styremedlemmene i de regionale styrene bli invitert. Målsettingen er å se på hvilke utfordringer reformen innebærer for ansatte i sykehus og å forberede fagmiljøene på deltakelse i regionale beslutninger.

Strategigruppe

Sentralstyret har også vedtatt at arbeidet med forberedelse av de kommende forhandlinger vedrørende sykehusforetak og medvirkning i prosessen, skal forankres i den sentrale ledelsen i Legeforeningen. Sentralstyret vedtok derfor på møte 12.6. 2001 å nedsette en strategigruppe/foreløpig forhandlingsdelegasjon til å ivareta forberedelsene til forhandlinger. Utvalget ledes av presidenten og består av Bente Mikkelsen (Of), Einar S. Hysing (Of), Finn Korsrud (PSL), Bente Kristin Johansen (Ylf), Unn Nicolaysen (Ylf), Kaare Gautvik (PSL) og Carl Erik Alm, (Nmf). Øyvind Sæbø og Ellen Juul Andersen møter fra sekretariatet.

Kurs for tillitsvalgte

Det vil også bli utarbeidet et kursopplegg for tillitsvalgte særskilt innrettet mot foretaksetableringen og med opplæringspakker rettet inn mot forhandlinger. Sentralstyret regner med at staten som sykehuseier utarbeider generelle kurstilbud, mens Legeforeningen vil ivareta det som er spesifikt for foreningens egne representanter.

3.– 4.9. 2001 vil det bli gjennomført et felleskurs for styrerepresentantene fra Norsk kommuneforbund/Helse- og sosialforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen.

Eget nettsted

På Legeforeningens nettsider er det samlet informasjon om statlige sykehusforetak, Legeforeningens høringsuttalelse samt linker til andre aktuelle kilder. Adressen er: www.legeforeningen.no (se under Temasider – Statlig overtakelse av sykehus.)

Informasjon til tillitsvalgte

Reformen er utfordrende rent informasjonsmessig. Sekretariatet har derfor utarbeidet et særskilt informasjonsblad, Nytt om helseforetak, som sendes tillitsvalgte i institusjonshelsetjenesten når det har skjedd noe nytt i forbindelse med reformen. Informasjonen sendes også til styrene i fylkesavdelingene, spesialforeningene og yrkesforeningene, tillitsvalgte ved universitetene og ansatte i fylkesavdelingene, slik at disse gruppene blir kjent med hva som skjer.

Anbefalte artikler