Dødsfall etter vaksine mot gulfeber

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

På lederplass i Lancet understrekes behov for videre forskning, men vaksinen mot gulfeber regnes som trygg, og det anbefales at vanlige vaksinasjonsrutiner bør opprettholdes (1).

Gulfeber forårsakes av et myggbåret flavivirus, og er endemisk i store deler av Afrika og tropiske områder i Sør-Amerika. De siste 60 årene har det eksistert en vaksine mot den dødelige sykdommen. Denne består av levende, attenuert virus, og har vært regnet som trygg og med få bivirkninger. Nå er det imidlertid kommet rapporter om seks dødsfall etter gulfebervaksine. I Brasil døde en fem år gammel pike og en 22 år gammel kvinne. Begge fikk symptomer som minner om virusindusert gulfeber kort etter vaksinasjon. Det samme var tilfellet med en middelaldrende mann fra Australia. I USA døde tre av fire eldere pasienter, som alle utviklet feber og multiorgansvikt.

Det presiseres at det ikke er grunn til å endre vaksinasjonsrutinene mot gulfeber (1). Det foreslås imidlertid videre undersøkelser for å kartlegge hvordan vaksinen kan forårsake alvorlig sykdom og død.

– Det virker sannsynlig at det er en sammenheng mellom vaksinene og dødsfallene i de fleste av de seks tilfellene, sier lege Synne Sandbu ved Folkehelsas avdeling for vaksiner.

Det gis ut 15 000–20 000 doser gulfebervaksine årlig i Norge, mens omkring én million mennesker vaksineres på verdensbasis. – Gulfeber er en alvorlig sykdom med høy dødelighet, og vaksinen gir omkring 99 % beskyttelse. Personer som skal reise til områder der det er påkrevd med vaksinasjonssertifikat, eller der vi vet at sykdommen finnes, bør fortsatt la seg vaksinere, sier Sanbu.

Anbefalte artikler