Mammografiscreening reduserer dødelighet

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Ti år etter avslutningen av den store svenske mammografiundersøkelsen viser nye tall nærmere 50 % redusert dødelighet av brystkreft for de som er screenet.

  Artikkel

  Formålet med screening mot brystkreft med mammografi er å oppdage svulstene så tidlig at behandlingen kan helbrede. Randomiserte studier har bevist at det er slik, mener mange, men disse studiene ble i fjor utsatt for kraftig kritikk (1). Den etterfølgende debatten har vært hard og uforsonlig, og har også spredd seg til Norge (2–4).

  Nå har forfatteren av den ene av de randomiserte studiene skrevet en artikkel (5) med resultater fra opptil ti år etter at den opprinnelige randomiserte studien i to svenske fylker ble avsluttet og allmenn screening innført. Det ledende onkologiske tidsskriftet Cancer trengte bare seks dager på å akseptere manuskriptet for publisering, og en lederartikkel i samme nummer lovpriser artikkelen (6).

  Redusert dødelighet

  Redusert dødelighet

  I artikkelen sammenliknes mortaliteten av brystkreft i de to fylkene blant kvinner i alderen 40–69 år før, under og etter den randomiserte studien. Før studien ble mammografi i praksis ikke utført. I tiårsperioden under studien ble 58 % av kvinnene randomisert til å få invitasjon til mammografi og 50 % møtte. I tiårsperioden etter studien ble kvinnene invitert og 85 % møtte.

  Resultatene viser at den brystkreftspesifikke mortaliteten blant de inviterte 40–69-åringer ble redusert med 43 % under studien og med 48 % i tiåret etter studien, begge sammenliknet med tiåret før studien. Blant dem som ikke var invitert til screening eller som ikke møtte, var det ingen signifikante endringer i mortaliteten av brystkreft. Heller ikke blant 20–39-åringer, som aldri var omfattet av screeningen, var det noen endringer i mortalitet. Andre analyser viser at den reduserte mortaliteten bare i liten grad kan tilskrives forbedret behandling for brystkreft i perioden.

  Fortsatt debatt

  Fortsatt debatt

  Artikkelen vil ganske sikkert stimulere debatten også her hjemme. Kreftregisteret har allerede distribuert kopier til alle som har markert seg i den offentlige debatten. Tilhengerne av det norske mammografiprogrammet vil se artikkelen som et definitivt slag mot kritikerne. På sin side vil nok kritikerne hevde at en slik kohortstudie ikke løser de grunnleggende problemene med den opprinnelige randomiserte studien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media