Interessert helseminister møtte leger fra Vesterålen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Spente leger fra Vesterålen før møtet med helseministeren. Fra venstre Anders Svensson, Arne Vassbotn, Ellen B. Pedersen og Henning Aanes. Foto E.J. Andersen

– Vi hadde et to timer langt møte med helseministeren, sier kommunelege I i Hadsel kommune, Henning Aanes. Møtet var en oppfølging av besøket Tore Tønne var på i Vesterålen i fjor. De øvrige som deltok var kommunelegene Ellen B. Pedersen, Øksnes, Anders Svensson, Bø og Arne Vassbotn, Sortland.

– Vi tok opp saker som er viktige for oss, og hensikten med møtet var å skape en riktig forståelse i Oslo for hva som er vår situasjon som leger i Distrikts-Norge. Utgangspunktet var kommunelege Is ståsted. Vi omtalte særlig samfunnsmedisinens stilling i fastlegeordningen, og uttrykte at det var viktig at dens stilling blir befestet, sier Aanes.

Et problem i distriktene er legevaktorganisering: – Vi trakk frem at det er så elendig kommuneøkonomi at organisering av interkommunal legevakt representerer en økt økonomisk belastning for kommunene. Kommunene blir pålagt ekstra økonomiske byrder ved interkommunal legevakt. Utgiftene blir overført fra Rikstrygdeverket til kommunene. Våre lokalpolitikere frykter at servicen overfor befolkningen blir dårligere, når det blir enda større utgifter på kommunene, sier han.

  – Vi understreket at fastlegereformen er en statlig reform og at en bedre organisert legevakttjeneste skal strande på noe så prosaisk som at kommunene blir påført utgifter som staten sparer, går ikke an. Vårt inntrykk var at både helseministeren og hans medarbeidere forstod situasjonen, sier Henning Aanes.

Anbefalte artikler