Amerikansk kloningsforbud vekker debatt

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det sier overlege Anne Husebekk ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Regionsykehuset i Tromsø, i en kommentar til at Representantenes hus i den amerikanske kongressen har vedtatt å forby alle former for menneskelig kloning, også kloning i forskningsøyemed (1, 2).

Sauen Dolly ble klonet i 1996 ved såkalt kjerneoverføring, og nå vil USA forby alle former for kloning. Foto Scanpix

Teknologisk utglidning?

Forbudet ble nylig vedtatt i Representantenes hus, der republikanerne er i flertall. 265 representanter stemte for forbudet, mens 162 stemte mot. Hvis lovforslaget får tilslutning i Senatet, der demokratene er i flertall, vil kloning av mennesker kunne få en strafferamme på ti års fengsel i USA.

Forslagsstillerne hevder at alt annet enn et lovforbud mot human kloning vil føre til en utglidning innen embryoteknologi. Kritikerne av forbudet mener derimot at det er å gå for langt, og hevder at det vil virke ødeleggende for medisinsk forskning fordi det stenger mulighetene for terapeutisk kloning, som er en metode for å skaffe stamceller.

Tilbakeslag for forskningen

Terapeutisk kloning går ut på å transplantere kjernen fra en kroppscelle til en eggcelle der DNA-innholdet er fjernet, og stimulere egget til å dele seg. Istedenfor å implantere klonede celler i en livmor og la dem utvikle seg til et foster, blir kimen til fosteret ødelagt og cellene brukt som stamceller. I laboratoriet kan stamcellene spesialiseres til ulike vev og organer til transplantasjonsformål.

– USA leder suverent utviklingen innen stamcelleforskningen. Amerikanske forskningsmiljøer reagerer derfor sterkt på det nye forbudet. Hvis det blir endelig, er det klart at det amerikanske initiativet vil opphøre og den internasjonale forskningen stagnere, sier Anne Husebekk, som selv driver med forskning innen beinmargstransplantasjon og stamcelleteknologi.

Økt debatt

I Norge setter bioteknologiloven forbud mot forskning på befruktede egg, men tidligere i år gikk et knapt flertall av Bioteknologinemndas medlemmer inn for at terapeutisk kloning bør kunne tillates dersom det blir behov for det. En revisjon av bioteknologiloven er imidlertid utsatt på ubestemt tid, opplyser direktør Sissel Rogne i Bioteknologinemnda.

– Det amerikanske forbudet demonstrerer bare hvor omstridt og komplisert disse spørsmålene er. Storbritannia er det eneste landet som tillater terapeutisk kloning, mens EU-parlamentet tidligere har gått mot metoden, sier Rogne. Hun mener imidlertid at det som skjer i USA kan sette fart i diskusjonen her hjemme.

– Jeg forventer en sterkere og mer tydelig debatt om både de faglige, etiske og samfunnsmessige aspektene ved stamcelleforskning. Dette en debatt som ikke minst fagmiljøene trenger å ta, understreker hun.

Anbefalte artikler