Verdivalg?

Artikkel

En kyniker er en som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe, skrev Oscar Wilde (1854 – 1900). I så måte er det mye kynisme i årets valgkamp, som handler langt mer om priser enn om verdier.

I helsepolitikken er det ikke store forskjeller mellom de ulike partiene (s. 2431). Alle er enige om at vi skal ha en offentlig helsetjeneste av høy kvalitet og med god tilgjengelighet. Men ingen våger å sette grenser for helsevesenets oppgaver, og kampen om velgerne føres med tilbud om de dyreste legemidlene.

Samtidig druknes det forebyggende helsearbeidet i krav om billigere flesk og sprit.

Alt har sin pris.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler