Allmennpraktikerstipend tildelt høsten 2001

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Allmennmedisinsk forskningsutvalg har delt ut allmennpraktikerstipend for annet halvår 2001. Det var søkt om 39 stipendmåneder og utvalget hadde 26 stipendmåneder til diposisjon.

  Artikkel
  Oslo

  Oslo

  • – Mark Fagan, to måneder for prosjektet Le gens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner – i egen praksis og på legevakt

  • – Aksel Tveråmo, to måneder for prosjektet T idsånd – mestring og helse, forslag til allmennmedisinsk strategi

  • – Sture Rognstad, tre måneder for prosjektet Legemiddelhåndtering blant hjemmetjenestens brukere i Skedsmo kommune

  • – Carl R. Ihlen, en måned for prosjektet Evaluering av medisinstudenters refleksjoner om møtet med den vanskelige pasient

  • – Svein H. Henrichsen, en måned for prosjektet Kartlegging av allmennpraktiserende legers holdninger til røykeavvenning, kunnskap om teknikker og ønsker om opplæring

  Bergen

  Bergen

  • – Aina G. Langøren, to måneder for prosjektet Utskriving av P-pillar og risiko for hjartesjukdom hos kvinner 40–44 år

  • – Hans J. Breidablik, to måneder for prosjektet Ungdom og seksualitet i kjønnsperspektiv. Endring over fireårsintervall, status, sammenheng med helse, helseatferd, skoletrivsel, familieforhold, sosioøkonomisk bakgrunn og vennerelasjoner

  • – Lene G. Dalbak, tre måneder for prosjektet T olking og bruk av laboratorieprøver i allmennpraksis. Antikoagulasjonsbehandling med Marevan i allmennpraksis – vurdering av protrombintid

  • – Liv T. Walseth, en måned for prosjektet Ressursmobilisering hos pasienter i allmennpraksis

  • – Geir Flatabø, en måned for prosjektet Potensiell bruk av nevronale sjølvreguleringsmekanismer – biofeedback innen allmennmedisin. Prinsipper og muligheter. En litteraturstudie Pasientskolering og forløpet av gastroøsofageal reflukssykdom

  Trondheim

  Trondheim

  • – Birger Vårdal, to måneder for prosjektet Primærlegenes deltakelse i prehospital akuttmedisin i Rogaland

  • – Sølvi Torvund, tre måneder for prosjektet Kan vi fortsatt anbefale våre pasienter å ta tran?

  • – Jørgen Urnes, tre måneder for prosjektet Pasienskolering og forløpet av gastroøsofageal reflukssykdom

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media