Allmennpraktikerstipend tildelt høsten 2001

Artikkel

Oslo

 • – Mark Fagan, to måneder for prosjektet Le gens forskrivning av antibiotika ved luftveisinfeksjoner – i egen praksis og på legevakt

 • – Aksel Tveråmo, to måneder for prosjektet T idsånd – mestring og helse, forslag til allmennmedisinsk strategi

 • – Sture Rognstad, tre måneder for prosjektet Legemiddelhåndtering blant hjemmetjenestens brukere i Skedsmo kommune

 • – Carl R. Ihlen, en måned for prosjektet Evaluering av medisinstudenters refleksjoner om møtet med den vanskelige pasient

 • – Svein H. Henrichsen, en måned for prosjektet Kartlegging av allmennpraktiserende legers holdninger til røykeavvenning, kunnskap om teknikker og ønsker om opplæring

Bergen

 • – Aina G. Langøren, to måneder for prosjektet Utskriving av P-pillar og risiko for hjartesjukdom hos kvinner 40–44 år

 • – Hans J. Breidablik, to måneder for prosjektet Ungdom og seksualitet i kjønnsperspektiv. Endring over fireårsintervall, status, sammenheng med helse, helseatferd, skoletrivsel, familieforhold, sosioøkonomisk bakgrunn og vennerelasjoner

 • – Lene G. Dalbak, tre måneder for prosjektet T olking og bruk av laboratorieprøver i allmennpraksis. Antikoagulasjonsbehandling med Marevan i allmennpraksis – vurdering av protrombintid

 • – Liv T. Walseth, en måned for prosjektet Ressursmobilisering hos pasienter i allmennpraksis

 • – Geir Flatabø, en måned for prosjektet Potensiell bruk av nevronale sjølvreguleringsmekanismer – biofeedback innen allmennmedisin. Prinsipper og muligheter. En litteraturstudie Pasientskolering og forløpet av gastroøsofageal reflukssykdom

Trondheim

 • – Birger Vårdal, to måneder for prosjektet Primærlegenes deltakelse i prehospital akuttmedisin i Rogaland

 • – Sølvi Torvund, tre måneder for prosjektet Kan vi fortsatt anbefale våre pasienter å ta tran?

 • – Jørgen Urnes, tre måneder for prosjektet Pasienskolering og forløpet av gastroøsofageal reflukssykdom

Anbefalte artikler