Les mer om ...

Artikkel

Stamceller

Forståelsen av stamcellenes potensial er radikalt endret og stamcelleforskningen åpner for store og spennende muligheter. Resultater fra dyreforsøk gir grunn til forsiktig optimisme. Samtidig oppstår nye etiske og juridiske problemer.

Hva kan vi gjøre med stamceller?

Stamceller hos voksne

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte – endelig et fremskritt ved myelomatose

Embryonale stamceller og terapeutisk kloning

Terapeutisk kloning – fremtidens medisin eller en etisk blindgate?

Amerikansk kloningsforbud vekker debatt

Bioteknologileder med ærefrykt for kunnskap

Traumemottak

Bare halvparten av norske sykehus har traumeteam, og kun to av fem har en eller annen form for traumemanual med retningslinjer for behandling av skader.

Traumemottak ved norske sykehus

Organiseringen av traume- mottak ved norske sykehus

Angstgrupper

En oppfølging av 19 pasienter som har fått angstgruppebehandling ved Kongsberg sykehus viser god effekt på angst og fobisk angst. Bedringen holdt seg i minst ett år etter behandlingen.

Behandling i angstgruppe – nytte og utbytte

Hypotyreose

Pasienter med hypotyreose og psykiske plager bør behandles både med tyroksin og med tiltak mot de psykiske symptomene.

Psykiatriske og kognitive aspekter ved hypotyreose

Ikke-alkoholisk steatohepatitt

Hos pasienter med vedvarende forhøyede leverfunksjonsprøver uten alkoholoverforbruk kan ikke-alkoholisk steatohepatitt være en aktuell differensialdiagnose.

Ikke-alkoholisk steatohepatitt

Hukommelsens begrensninger

Gjenvinning av minner om seksuelle overgrep i barndommen er et omstridt tema. Hvor pålitelig er hukommelsen?

. . . med en ufeilbarlig hukommelse?

Mistet og funnet – minner om seksuelle overgrep i barndommen

Mammografiscreening

Diskusjonen om nytteverdien av mammografiscreening går videre. Hvor lenge må masseundersøkelsene pågå før man kan forvente reduksjon i dødeligheten?

Når vil mammografiscreening gi redusert brystkreftdødelighet?

Mammografiscreening reduserer dødelighet

Mobiltelefoner

Det vil ta lang tid før man med sikkerhet kan utelukke helseskade av de elektromagnetiske feltene fra mobiltelefoner. Selv om det ikke er påvist slike skader, anbefales fortsatt varsomhet ved omfattende mobiltelefonbruk.

Er mobiltelefoner helsefarlige?

Anbefalte artikler