Akademikerne inn i SAIH

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Styret i Akademikerne har besluttet å melde organisasjonene inn i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond – SAIH.

  Artikkel

  Intensjonen bak medlemsskapet er gjensidig å utnytte nettverk og kompetanse der organisasjonene har felles interesser. I praksis kan det bety utveksling av informasjon, deltakelse i innsamlinger og kampanjer til samarbeid om konkrete bistandsprosjekter. Medlemsskapet medfører ingen konkrete plikter for Akademikerne. Som medlem møter Akademikerne på årsmøtet til SAIH med stemmerett.

  SAIH ble stiftet i 1961 og støtter utdannings- og helseprosjekter i Zimbabwe, Bolivia, Nicaragua og Sør-Afrika.

  Prosjektsamarbeid

  Prosjektsamarbeid

  SAIHs samarbeidspartnere i sør er frivillige organisasjoner som jobber med utdanning, informasjon og opplæring. Prosjektene har vokst ut fra lokalt initiativ og drives av den lokale organisasjonen.

  Fondet har ingen ansatte i utlandet. I noen tilfeller er SAIH bindeledd mellom en norsk organisasjon og en organisasjon i sør. Denne formen for institusjonssamarbeid er en type prosjektsamarbeid SAIH ønsker å satse mer på, siden dette gir en positiv tosidighet i solidaritetsarbeidet.

  Hvert år velges et politisk tema som organisasjonen skal jobbe med. Temaer de siste årene har vært u-landsgjeld, ungdom i kamp mot HIV og AIDS, vårt bilde av sør, konflikten i Øst-Timor og rettferdig handel.

  Inntekter

  Inntekter

  Kjernen i fondets økonomi er de såkalte SAIH-tierne, som studentene betaler sammen med semesteravgiften. I tillegg mottar de bidrag fra enkelte akademikere, akademikerorganisasjoner og en del lokalgrupper som har spesielle innsamlingsaksjoner.

  SAIH har en rammeavtale med NORAD og får 80 % av prosjektutgiftene dekket av NORAD-midler. De søker også innsamlingsaksjoner med jevne mellomrom, og høsten 2000 var det SAIH som fikk pengene fra Operasjon Dagsverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media