Nytt fra nett
NO IMAGE
19.10.2006
Nylig ble det nye Kreft- og isolatsenteret ved Ullevål universitetssykehus offisielt åpnet. Kong Harald sto for åpningen av senteret, som har en endelig kostnad på 940 millioner kroner. På 19 000...
NO IMAGE
19.10.2006
Reaksjonene på regjeringens omsorgsmelding er i stor grad positive, og flere mener den lover godt for landets eldre. Stortingsmeldingen «Mestring, muligheter og mening – fremtidens...
NO IMAGE
19.10.2006
Britiske forskere finner i en ny studie ingen sammenheng mellom renholdet i sykehus og forekomst av MRSA. Britiske forskere mener det ikke er noen direkte sammenheng mellom et rent sykehusmiljø og...
NO IMAGE
19.10.2006
Britiske leger tror foreldre begynner å stole på MMR-vaksinen igjen, etter nok et år med økende vaksinasjonsdekning. Antall toåringer som har fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-...
NO IMAGE
19.10.2006
Nobelprisen i medisin til genforskere Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin er tildelt de amerikanske forskerne Andrew Z. Fire og Craig C. Mello. Fire og Mello tildeles prisen, som er på 10...
NO IMAGE
05.10.2006
Norge er blant de beste landene i verden til å jobbe for vaksinering av barn. Samtidig ligger vi bak mange andre land når det gjelder helseforskning rettet mot utviklingsland. Norge ønsker å bruke...
NO IMAGE
05.10.2006
30 år etter at bruk av insektmiddelet diklor-difenyl-trikloretan (DDT) ble forbudt i en rekke land, mener Verdens helseorganisasjon at innendørs bruk bør bli tillatt igjen. Spraying med DDT er ett av...
NO IMAGE
05.10.2006
13 kandidater er innstilt til stillingen som ny generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Generaldirektør Lee Jong-Wok døde i mai i år, bare 61 år gammel. Det er uvanlig mange kandidater til...
NO IMAGE
05.10.2006
Fri tilgang til JAMA Helsebiblioteket har inngått en avtale med den amerikanske legeforeningen om fri tilgang til JAMA fra norske IP-adresser. Avtalen med The American Medical Association innebærer...
NO IMAGE
05.10.2006
Terrorangrepene mot New York 11. september 2001 ga ettervirkninger som angst og stress blant byens befolkning. Dette kan ha ført til færre guttefødsler. Det fødes normalt noe flere gutter enn jenter...