Knallhard kritikk mot Sudbø

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Jon Sudbøs doktoravhandling og 15 av hans vitenskapelige artikler bør trekkes tilbake. Medforfatterne frikjennes for fusk, mens veilederen og arbeidsgiveren må tåle kritikk.

Leder Anders Ekbom la frem granskingskommisjonens 147 sider lange rapport 30. juni. Foto Frauke Becher

Det er noe av konklusjonen til den uavhengige kommisjonen som har gransket lege, tannlege og forsker Jon Sudbøs forskningsfusk.

– Dette er en mann som kan selge Eiffeltårnet. Ikke bare én, men flere ganger, sier kommisjonens leder Anders Ekbom.

Kommisjonens kritikk av den norske forskeren og legen er knallhard. De mener at store deler av Sudbøs vitenskapelige produksjon fremstår som ugyldig på grunn av manipulasjon og fabrikasjon av grunnlagsdata. Feilene og manglene som er avdekket anses å være for store og åpenbare til at de kan tilskrives tilfeldige feil eller inkompetanse, og de fleste regelbruddene har han begått forsettlig eller grovt uaktsomt helt siden slutten av 1990-tallet. Sudbø har blant annet villedet arbeidsgivere og egen doktorgradsstipendiat, gjort skade på forskningens omdømme og utgjort en risiko for pasientsikkerheten.

Kommisjonen mener konsekvensen må være at doktorgradsarbeidet og tre tilknyttede originalartikler, i tillegg til senere publikasjoner som bygger på det samme materialet, må trekkes tilbake.

Sudbø har erkjent at Lancet-artikkelen fra 2005 inneholder fabrikkert grunnlagsmateriale. Han har også gjort noen mindre innrømmelser i forhold til to andre artikler, men utover det stiller han seg ifølge rapporten uforstående til kommisjonens konklusjon om vitenskapelig uredelighet.

De ca. 60 medforfatterne på Sudbøs artikler frikjennes for fusk. Forskerens veileder under doktorgradsarbeidet, professor Albrecht Reith, får kritikk for manglende årvåkenhet og oppfølging. Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo får kritikk for blant annet manglende forhåndskontroll og rutiner.

Det blir opp til Helsetilsynet å vurdere hvorvidt Jon Sudbø får beholde lege- og tannlegeautoriasjonen sin.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11133

Anbefalte artikler