Er fisk sunt, eller er det ikke?

Artikkel

Fagfolk som får spørsmål om fisk er sunt må ha to tanker i hodet samtidig, mener professor ved Veterinærhøgskolen, Janneche Utne Skåre.

Under Dioxin 2006-konferansen la Janneche Utne Skåre frem noen sentrale funn fra rapporten «Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold», som er utgitt av Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Hun konkluderer med at det ikke finnes noen grunn til å advare mot fisk og sjømat i kosten. Likevel må man fortsatt overvåke og forebygge miljøgifter i matvarer.

I en metaanalyse publisert i BMJ i april i år konkluderte britiske forskere med at omega-3 ikke har noen klar effekt mot hjerte- og karsykdommer, ei heller kreft.

Christian A. Drevon, professor ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, er kritisk til konklusjonen. Han mener det finnes så mange studier som trekker i motsatt retning, at han fremdeles mener fisk og omega-3 er bra for oss. Både Skåre og Drevon er dermed enige om at den helsemessige gevinsten ved å spise mer fisk og sjømat er større enn ved å slutte å spise slik mat av frykt for innholdet av miljøgifter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11389

Anbefalte artikler