Barn som trøstes skriker mindre

Artikkel

Spedbarn som ikke trøstes når de skriker, skriker enda mer i sine første uker enn barn som får mer trøst.

I en dansk-britisk studie publisert i tidsskriftet Pediatrics, har forskerne sammenliknet tre grupper foreldre og deres spedbarn i London og København for å finne ut hvilken metode som virker best; trøst på barnets premisser («nærkontaktgruppen»), etter den gamle skjemametoden (Londongruppen), eller en mellomting (Københavngruppen).

Resultatene viste at Londonbarna, som fikk kos til faste tider og ikke ble tatt opp når det skrek, skrek i gjennomsnitt 50 % mer per døgn enn barna i de to andre gruppene ved to og fem ukers alder. Barna som fikk mest oppmerksomhet våknet og gråt oftest om natten ved 12 ukers alder. Københavnbarna gråt like mye per døgn som barna i nærkontaktgruppen, men de våknet og gråt sjeldnere om natten ved 12 ukers alder.

Ifølge overlege ved Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, Gro Nylander, viser også tidligere studier at spedbarn som får mye kroppskontakt, gjerne hud mot hud, gråter mindre.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11005

Anbefalte artikler