Notiser

Artikkel

Trøst for barn i sorg

Barn som pårørende trenger å bli sett og hørt, men det kan være en utfordring for de voksne rundt. Kreftsykepleier Lise Juul-Hansen ved Barneklinikken, Rikshospitalet, er initiativtaker til CD-en «Hvis jeg kunne fly», som med sang, musikk og ord kan gi trøst og oppmuntring til barn i slike vanskelige situasjoner. Juul-Hansen har jobbet en del med sorggrupper for barn, og syns det manglet relevant litteratur på dette feltet. På CD-en snakker hun direkte til lytteren om både gleder og sorger, det praktiske og følelsesmessige rundt det å ha et familiemedlem som er syk. Sammen med produsent Arild Stav har hun satt sammen sanger og musikk som skal gjøre godt, men uten å virke deprimerende. Mange kjente artister har medvirket i prosjektet, blant annet Lars Lillo-Stenberg, Hanne Krogh, Trine Rein og Maj Britt Andersen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11446

Influensavaksinen blir forsinket

Årets influensavaksine til risikogruppene er forsinket fra produsentene. Årsaken til forsinkelsen er problemer under dyrking av ett av vaksinevirusene, skriver Folkehelseinstituttet. Ifølge divisjonsdirektør Hanne Nøkleby vil de fleste kommunene som har bestilt innen fristen ha mottatt vaksinen innen månedsskiftet oktober/november, resten i løpet av november. Hun mener forsinkelsen ikke er alvorlig, dersom det ikke blir ytterligere forsinkelser.

– Det tidligste influensaen har dukket opp her i landet er i slutten av november, og sånn sett har man god tid. Men det blir selvfølgelig noe mer hektisk enn vanlig, sier hun. Nøkleby anbefaler legene å finne mulige tidspunkter for massevaksinasjon i november, siden den forsinkede leveringen vil gi mindre tid til gjennomføring av vaksineringen enn vanlig.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11414

Ny nettportal med kommunehelseprofiler

Kommunehelseprofiler er navnet på en ny Internett-portal som gir tilgang til statistikk, fakta og annet fagstoff som kommunen kan ha nytte av i planleggings-og folkehelsearbeidet. Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet, og finnes på www.shdir.no/kommunehelseprofiler. Ifølge Frode Forland, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, er helsestatistikken den viktigste informasjonen i portalen. Bak tallene finnes både faktadokumentasjon, fagartikler, litteraturhenvisninger og linker til andre relevante nettsteder.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11371

Jahreprisen til hjerneforsker

Anders Jahres store medisinske pris for 2006 tildeles professor Jon Storm-Mathisen. Han får prisen for banebrytende forskning på signalstoffer i hjernen, ifølge Universitetet i Oslo, som deler ut prisen på 1 million kroner. Anders Jahres pris for yngre forskere deles i år mellom professor Farrukh Abbas Chaudhry ved Universitetet i Oslo og professor Poul Nissen ved Universitetet i Århus. Denne prisen er på 400 000 kroner. Jahreprisene deles ut hvert år, og er den største prisen i biomedisinsk forskning i de nordiske landene. Overrekkelsen finner sted i Universitetets aula fredag 13. oktober. Tildelingen vil også omtales i en lederartikkel i neste nummer av Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11379

Fordømmer sykehusangrep, men ikke klasebomber

Den israelske legeforeningen fordømmer Hizbollas bruk av katyusharaketter mot israelske sykehus, men tar ikke like klar avstand fra angrep på libanesiske sykehus eller bruk av klasebomber. Det kommer frem i en artikkel i BMJ. Da Hizbollabomber i juli traff israelske sykehus, var den israelske legeforeningen raskt ute og påpekte at dette er klare brudd på Genèvekonvensjonen. I en ny rapport fra Amnesty International kritiseres Israel for bevisst å angripe sivile mål, inkludert blant annet sykehusene i Bint Jbeil og Meis al-Jebel under krigen i Libanon. Den israelske legeforeningen tar kun delvis avstand fra dette, ifølge BMJ. Legeforeningen skal heller ikke ha kommentert opplysningene fra Amnesty og FN om at israelske styrker bevisst droppet klasebomber i libanesiske boligområder.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/11456

Anbefalte artikler